06

Addysg

Er bod y corff gwaith a luniwyd gan Dylan Thomas wedi'i gyfyngu gan ei farwolaeth annhymig, nid yw wedi edwino o ran poblogrwydd. O astudiaeth academaidd ddifrifol a dadansoddi i gyflwyno ei waith i blant ysgol mae ei ysgrifennu yn dal i atseinio.

01

Gweithgareddau i blant

Plant 6-11 oed

02

Traethodau a phapurau academaidd

Yn y rhan hon ceir traethodau a phapurau academaidd ar Dylan Thomas.

03

Pecynnau athrawon

Mae’r Pecynnau Athrawon wedi’u paratoi gan ddwy athrawes o Sir Gaerfyrddin: Claire Argyle ac Elaine Edwards. Maent yn cynnwys cynlluniau gwersi ac ymarferion dosbarth i athrawon sy’n gweithio gyda Chyfnodau Allweddol 3, 4 a 5, ac yn edrych ar gerddi, storïau a darllediadau allweddol gan Dylan Thomas. Maent wedi’u bwriadu ar gyfer rhoi gwersi Saesneg.

04

Thomas yn ei gyd-destun

Edrych ar Thomas yng nghyd-destun llenyddiaeth Saesneg yn ystod y 1930au/1940au/1950au cynnar gydag ymatebion i waith Thomas ar ôl ei farwolaeth o’r newidiadau mewn ffasiwn a beirniadaethau gan feirdd oedd yn aelodau o’r “Movement” yn y 50au hwyr a’r 60au cynnar. Mae yna Linell Amser sydd wedi cael ei llunio’n arbennig gan Dr John Goodby.

05

Llyfryddiaeth

Llyfryddiaeth adnoddau lawn ar Dylan Thomas o ffynonellau uniongyrchol i ffynonellau trydyddol.