01

Cyflwyniad

Bydd yr ystafell de y tu allan bellach ar agor o 10:30am - 3pm (archebion diwethaf 2:30pm) ddydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun o 11 Medi. Byddwn yn cynnig diodydd ac amrywiaeth o gacennau cartref. Nid oes rhaid archebu ymlaen llaw, ond er mwyn galluogi cadw pellter cymdeithasol, 27 o bobl fydd yn cael bod yn yr ystafell de ar unrhyw adeg.

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, gwisgwch orchudd wyneb wrth adael drwy’r tŷ.

Nid yw mynediad i'r tŷ ar gael o hyd oherwydd ei faint.

Bydd system unffordd ar waith a chaiff data profi, olrhain a diogelu ei gasglu. Yn anffodus, ni allwn adael unrhiw un I fewn I’r ty heb cymryd y manylion hyn.

Gallai mynediad i'r ystafell de fod yn heriol i bobl â phroblemau symudedd gan fod 40 gris i'r tŷ a 24 gris i'r patio lle bydd lluniaeth yn cael ei gynnig. Nid oes mynediad i gadeiriau olwyn na thoiled i bobl anabl.

Er mwyn diogelu ein staff a'n hymwelwyr, peidiwch ag ymweld os oes gennych symptomau Covid-19.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Gartref Dylan Thomas mor ddiogel â phosibl yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn falch o gyhoeddi bod Cartref Dylan Thomas yn Nhalacharn yn ailagor yn rhannol.

Hyd yn oed pe bai’r bardd, yr awdur a’r darlledwr Dylan Thomas (1914-1953) heb fyw yn y Boathouse yn Lacharn am bedair blynedd olaf ei fywyd truenus o fyr, mae’n lle gwirioneddol hynod i ymweld ag ef.

Mae teras y Boathouse yn cynnig golygfeydd godidog dros aber afon Taf a Bro Gŵyr y tu hwnt. Mae ystafell de’r Boathouse gyda’i detholiad o fwyd cartref o ffynonellau lleol yn cynnig seibiant i’w groesawu i gerddwyr sy’n mynd i’r afael â Llwybr Arfordir Cymru.

Dylan Thomas, fodd bynnag, a wnaeth y Boathouse yn eicon. Dyma’r adeilad sy’n cael ei gysylltu’n agosaf gydag ef, a diolch i sefydlogrwydd ei gartref parhaol yno cafodd adfywiad creadigol. Byddai’n gweithio yn y Sied Ysgrifennu uwchben y Boathouse gyda’i golygfeydd hynod dros bedwar aber, a gynigiai ysbrydoliaeth iddo.

02

Dylan a'r Boathouse

Archwilio
03

Cynlluniwch eich ymweliad

Archwilio
04

Ystafell De

Archwilio
05

Oriel

Archwilio
06

Addysg

Archwilio
07

Lacharn

Archwilio