CYFARWYDDIADAU CYRRAEDD

51.7722085,-4.456200599999988,13

CYSYLLTU Â NI

Cartref Dylan Thomas
Rhodfa Dylan, Lacharn
Sir Gaerfyrddin, SA33 4SD

t: 01994 427420
e: cartrefdt@sirgar.gov.uk

Rheoli gan Cyngor Sir Gar Discover Dylan Thomas

Ystafell De

I brofi pa GOEUROPE wedi dosbarthu fel un o ddeg o leoedd uchaf ar gyfer te prynhawn yn y DU ac Iwerddon, Yr ystafell de Dylan Thomas Nid oes tâl mynediad ac sydd ar agor bob dydd ac sy’n gwerthu cawl, cinio ysgafn a byrbrydau, yn ogystal â chacennau cartref fel picau ar y maen, sgonau a bara brith.

Gallwch eistedd y tu mewn, yn hen ystafell fyw’r teulu gyda’i llawr teils chwarel gwreiddiol, neu y tu allan ar y teras gyda’i olygfeydd godidog dros yr aberoedd – lle i eistedd ac ymlacio’n llwyr.

Mae ein holl fwyd yn cael ei wneud yn ffres ar y safle ac rydym yn defnyddio cynhwysion lleol lle bynnag y bo modd. Rydym hefyd yn gwerthu amrywiaeth o ddiodydd o goffi hidlo, i siocled poeth gyda hufen a malws melys, i ysgytlaeth.