CYFARWYDDIADAU CYRRAEDD

51.7722085,-4.456200599999988,13

CYSYLLTU Â NI

Cartref Dylan Thomas
Rhodfa Dylan, Lacharn
Sir Gaerfyrddin, SA33 4SD

t: 01994 427420
e: cartrefdt@sirgar.gov.uk

Rheoli gan Cyngor Sir Gar Discover Dylan Thomas

Oriel Gelf

Yng Nghartref Dylan Thomas rydym yn arddangos detholiad o baentiadau gwreiddiol, o luniau, ac o ffotograffau drwy gydol y flwyddyn, ac maent i gyd ar werth. Hefyd rydym yn cynnal arddangosfeydd gan artistiaid unigol am gyfnodau byrrach.

Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau i gael manylion. Os byddwch yn difaru peidio â phrynu rhywbeth rydych wedi ei weld yma ar ôl ichi fynd adref, mae croeso ichi ein ffonio (01994 427420) oherwydd gallwn gynnig gwasanaeth archebu drwy’r post.

Ymhlith yr arddangoswyr presennol yng Nghartref Dylan Thomas y mae:

 • Martin Chambers
 • Mark Cox
 • Gareth Davies
 • Pam Davies
 • Donna Grey
 • Graham Hadlow
 • Robert Harrison
 • Adrian James
 • Clive Jenkins
 • Lynn Blake John
 • Julia Griffiths Jones
 • Peter J Jones
 • Peter Kettle
 • John Owen
 • Jayne Russell
 • Simon Tonkin
 • Paul Weare
 • S K Whittington