CYFARWYDDIADAU CYRRAEDD

51.7722085,-4.456200599999988,13

CYSYLLTU Â NI

Cartref Dylan Thomas
Rhodfa Dylan, Lacharn
Sir Gaerfyrddin, SA33 4SD

t: 01994 427420
e: cartrefdt@sirgar.gov.uk

Rheoli gan Cyngor Sir Gar Discover Dylan Thomas

Addysg

GWEITHGAREDDAU I BLANT

Plant 6-11 oed


PECYNNAU ATHRAWON

Mae’r Pecynnau Athrawon wedi’u paratoi gan ddwy athrawes o Sir Gaerfyrddin: Claire Argyle ac Elaine Edwards. Maent yn cynnwys cynlluniau gwersi ac ymarferion dosbarth i athrawon sy’n gweithio gyda Chyfnodau Allweddol 3, 4 a 5, ac yn edrych ar gerddi, storïau a darllediadau allweddol gan Dylan Thomas. Maent wedi’u bwriadu ar gyfer rhoi gwersi Saesneg.


THOMAS YN EI GYD-DESTUN

Edrych ar Thomas yng nghyd-destun llenyddiaeth Saesneg yn ystod y 1930au/1940au/1950au cynnar gydag ymatebion i waith Thomas ar ôl ei farwolaeth o’r newidiadau mewn ffasiwn a beirniadaethau gan feirdd oedd yn aelodau o’r “Movement” yn y 50au hwyr a’r 60au cynnar. Mae yna Linell Amser sydd wedi cael ei llunio’n arbennig gan Dr John Goodby.

I DARLLEN MWY


TRAETHODAU A PHAPURAU ACADEMAIDD

Yn y rhan hon ceir traethodau a phapurau academaidd ar Dylan Thomas.

I DARLLEN MWY


LLYFRYDDIAETH

Llyfryddiaeth adnoddau lawn ar Dylan Thomas o ffynonellau uniongyrchol i ffynonellau trydyddol.

I DARLLEN MWY