CYFARWYDDIADAU CYRRAEDD

51.7722085,-4.456200599999988,13

CYSYLLTU Â NI

Cartref Dylan Thomas
Rhodfa Dylan, Lacharn
Sir Gaerfyrddin, SA33 4SD

t: 01994 427420
e: cartrefdt@sirgar.gov.uk

Rheoli gan Cyngor Sir Gar Discover Dylan Thomas

CARTREF DYLAN THOMAS

Hyd yn oed pe bai’r bardd, yr awdur a’r darlledwr Dylan Thomas (1914-1953) heb fyw yn y Boathouse yn Lacharn am bedair blynedd olaf ei fywyd truenus o fyr, mae’n lle gwirioneddol hynod i ymweld ag ef.

Mae teras y Boathouse yn cynnig golygfeydd godidog dros aber afon Taf a Bro Gŵyr y tu hwnt – lloches i grehyrod, cornchwiglod, crehyrod glas, piod môr, morloi a dyfrgwn, a physgotwyr a chasglwyr cocos yn parhau â’r traddodiadau hynafol.

Mae ystafell de’r Boathouse gyda’i detholiad o fwyd cartref o ffynonellau lleol yn cynnig seibiant i’w groesawu i gerddwyr sy’n mynd i’r afael â Llwybr Arfordir Cymru, a lansiwyd yn ddiweddar.

Yn ogystal â’r ystafell de, mae yna barlwr â chelfi, man arddangos lan lofft sy’n dangos ffilm 24 munud o hyd, siop a thoiledau.

Dylan Thomas, fodd bynnag, a wnaeth y Boathouse yn eicon. Dyma’r adeilad sy’n cael ei gysylltu’n agosaf gydag ef, a diolch i sefydlogrwydd ei gartref parhaol yno cafodd adfywiad creadigol. Byddai’n gweithio yn y Sied Ysgrifennu uwchben y Boathouse gyda’i golygfeydd hynod dros bedwar aber, a gynigiai ysbrydoliaeth iddo.

Y gerdd gyntaf a ysgrifennodd yno oedd ‘Over Sir John’s Hill’, lle mae’n disgrifio’r olygfa o’r sied, gan sôn am adar yn hela eu hysglyfaeth ac yn dod ag angau i ganol yr harddwch.

Bywyd, marwolaeth, harddwch, trasiedi, tragwyddoldeb a Duw - gallai Dylan eu gweld nhw i gyd o ffenestr y lle unigryw hwn.

I DDARLLEN MWY

ORIAU AGOR DROS NADOLIG

Ar gau 19/12/2016 - 26/12/2016
Ail agor Dydd Mawrth 27ain Rhagfyr 2016 a wedyn ar agor yn Dyddiol yn cynnwys Dydd Calan.

ORIAU AGOR DROS Y GAEAF

Rydym ar agor sath diwrnod yr wythnos o 10:30am – 3:00pm.

COSTAU MYNEDIAD

  • Oedolyn - £4.20
  • Consesiwn - £3.20
  • Plentyn 7-16 - £2.00
  • Plant o dan 7 oed – Am ddim
  • Ystafell de yn unig – Am ddim
  • Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) - £10.00
  • Grwpiau 5+ - 10% o ostyngiad

Gellir mynd â chŵn i’r ardd ac ar y teras, ond rhaid eu cadw ar dennyn bob amser. Caniateir cŵn tywys yn y tŷ.

Mae’n cymryd 10 munud i gerdded i’r Boathouse o ganol Lacharn ar hyd Rhodfa Dylan, gan fynd heibio i’r Sied Ysgrifennu, y gellir ei gweld o’r llwybr.

Atyniad Ardystiedig

Nid oes modd mynd at y Boathouse mewn cerbyd, ac nid oes unrhyw gyfleusterau parcio yno.

Mae Cartref Dylan Thomas yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Caerfyrddin.