CYFARWYDDIADAU CYRRAEDD

51.7722085,-4.456200599999988,13

CYSYLLTU Â NI

Cartref Dylan Thomas
Rhodfa Dylan, Lacharn
Sir Gaerfyrddin, SA33 4SD

t: 01994 427420
e: cartrefdt@sirgar.gov.uk

Rheoli gan Cyngor Sir Gar Discover Dylan Thomas

CARTREF DYLAN THOMAS

Hyd yn oed pe bai’r bardd, yr awdur a’r darlledwr Dylan Thomas (1914-1953) heb fyw yn y Boathouse yn Lacharn am bedair blynedd olaf ei fywyd truenus o fyr, mae’n lle gwirioneddol hynod i ymweld ag ef.

Mae teras y Boathouse yn cynnig golygfeydd godidog dros aber afon Taf a Bro Gŵyr y tu hwnt. Mae ystafell de’r Boathouse gyda’i detholiad o fwyd cartref o ffynonellau lleol yn cynnig seibiant i’w groesawu i gerddwyr sy’n mynd i’r afael â Llwybr Arfordir Cymru.

Dylan Thomas, fodd bynnag, a wnaeth y Boathouse yn eicon. Dyma’r adeilad sy’n cael ei gysylltu’n agosaf gydag ef, a diolch i sefydlogrwydd ei gartref parhaol yno cafodd adfywiad creadigol. Byddai’n gweithio yn y Sied Ysgrifennu uwchben y Boathouse gyda’i golygfeydd hynod dros bedwar aber, a gynigiai ysbrydoliaeth iddo.

I DDARLLEN MWY

ORIAU AGOR DROS Y GAEAF

(1af o Hydref - 31ain o Fawrth)

10:30yb – 3.00yp

ORIAU AGOR DROS Y HAF

(1af o Ebrill - 30ain o Fedi)

10:00yb – 5.00yp

 Rydym ar agor sath diwrnod yr wythnos.

COSTAU MYNEDIAD

  • Oedolyn - £4.50
  • Consesiwn - £3.50
  • Plentyn 7-16 - £2.00
  • Plant o dan 7 oed – Am ddim
  • Ystafell de yn unig – Am ddim
  • Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) - £10.00
  • Grwpiau 5+ - 10% o ostyngiad

Gellir mynd â chŵn i’r ardd ac ar y teras, ond rhaid eu cadw ar dennyn bob amser. Caniateir cŵn tywys yn y tŷ.

Mae’n cymryd 10 munud i gerdded i’r Boathouse o ganol Lacharn ar hyd Rhodfa Dylan, gan fynd heibio i’r Sied Ysgrifennu, y gellir ei gweld o’r llwybr.

Boathouse

Nid oes modd mynd at y Boathouse mewn cerbyd, ac nid oes unrhyw gyfleusterau parcio yno.

Mae Cartref Dylan Thomas yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Caerfyrddin.